EDAM/VOLENDAM - In opdracht van het Hoogheemraadschap worden alle primaire waterwegen (sloten en vijvers) gemaaid / geknipt. Dit gebeurt met behulp van een maaiboot.

Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Het kan zijn dat hierdoor enige overlast ontstaat en dat er dode vissen achterblijven.

Wanneer u hierover meldingen wilt doen, dient u zich in verbinding te stellen met het Hoogheemraadschap, via telefoonnummer 072-5828282