EDAM/VOLENDAM - We weten het eigenlijk allemaal wel: al doende leert men. Toch is het vooral in de ochtendspits iets waar we te weinig bij stil staan.

Haastig douchen, tanden poetsen, aankleden, ontbijten - en hup! Kind achter in de auto en snel naar school. Helaas leren kinderen op de achterbank weinig tot niets over het verkeer.
Sneller dan verwacht komt ineens het moment dat ze zelfstandig naar het voortgezet onderwijs moeten, een route die vaak ook nog eens ingewikkelder is dan zij tot dan toe gewend zijn.

Ongevalscijfers

Uit de ongevalscijfers blijkt elk jaar weer dat in de periode na de zomervakantie een piek te zien is in het aantal kinderen dat betrokken is bij een verkeersongeval: met name kinderen van 12 jaar zijn de klos*. Daarom ondersteunt Vervoerregio Amsterdam haar gemeenten middels uitvoering van de campagne De scholen zijn weer begonnen. Deze campagne richt zich op het gedrag van met name automobilisten, want gedrag speelt in zo’n 95% van de ongevallen (direct en indirect) een rol**. Wanneer iedereen rekening met elkaar houdt in het verkeer, hopen we het aantal ernstige ongevallen omlaag te krijgen. Daarnaast roepen we ouders van jongere kinderen op om toch vooral lopend of fietsend naar school te gaan.

Verkeersveiligheid

Uit onderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) uit 2013 blijkt dat steeds meer kinderen met de auto naar school wordt gebracht. 1 op de 3 kinderen wordt met de auto gebracht. Dit terwijl 97% op fietsafstand van de school woont en 89,7% zelfs op loopafstand. Ook al vinden ouders het vooral erg gezellig om te lopen of fietsen met hun kind*; de meesten geven aan dat verkeersonveiligheid de reden is om toch voor de auto te kiezen. Terwijl diezelfde auto als belangrijkste veroorzaker van verkeersonveiligheid in de schoolomgeving wordt benoemd. Kortom: een vicieuze cirkel.

Ga lekker lopen of fietsen naar school

Alle gemeenten in Vervoerregio Amsterdam hebben de ouders van achtste-groepers al gevraagd om in de zomervakantie samen de route naar de nieuwe school te oefenen. Nu roepen we ouders van jongere kinderen op om vaker lopend en fietsend naar de basisschool te gaan.
Samen met Veilig Verkeer Nederland worden er in september acties ‘Op voeten en fietsen naar school’ georganiseerd op diverse basisscholen in de regio. Deze actie heeft direct een invloed op de verkeersveiligheid van de schoolomgeving, omdat het autoverkeer rondom school afneemt. Bijkomend voordeel? Hierdoor durven nog meer ouders ervoor te kiezen om lopend of fietsend naar school te komen. En daarmee helpen ouders hun kinderen ook op de langere termijn, omdat ervaring opdoen in het verkeer kinderen helpt om zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen. En dat is een geruststellend idee, wanneer ze straks 12 zijn.