EDAM/VOLENDAM - De Stichting Wijkraad Oude Kom Volendam heeft een verzoek gedaan aan de gemeente om haar de status van Wijkraad te verlenen. De stichting vertegenwoordigt alle inwoners van de Oude Kom van Volendam en heeft als doelstelling het bevorderen van een goed leefklimaat in de oude kom.

Hierdoor kan de stichting een beroep doen op de subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam. Het college van B&W heeft hiermee ingestemd.