EDAM/VOLENDAM - Per 1 september ’17 is bezoek aan de afdelingen RO en OW uitsluitend nog mogelijk nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. U kunt een afspraak maken via onze website www.edam-volendam.nl of telefonisch op nummer 140299.

De dienstverlening voor publiek wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op de locatie W van der Knoopdreef. Alleen zaken die echt met de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en/of Openbare Werken moeten worden besproken vinden op de locatie Mgr. Cornelis Veermanlaan plaats. Daarvoor kan dan eenvoudig een afspraak worden gemaakt.