EDAM/VOLENDAM - Een handig na slagwerk waarin op overzichtelijke wijze te vinden is hoe technische snufjes kunnen helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De keuzegids geeft antwoorden op vele vragen.

Het is tegenwoordig niet altijd duidelijk of iets vergoed wordt. Soms zijn de hulpmiddelen voor eigen rekening, andere worden door de zorgverzekeraar vergoed en soms kan een beroep gedaan worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor informatie over vergoedingen vanuit de Wmo, kunt u terecht bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente.

Heeft u de gids niet ontvangen maar wilt u dit wel graag? De gidsjes liggen op diverse informatie- voorzieningspunten in de gemeente, zoals de bibliotheken, het loket van de gemeente, het Wijksteunpunt in Edam, de huisartsen en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over de boekjes kunt u ook bellen met het Wijksteunpunt in Edam, tel. 0299-323101.