EDAM/VOLENDAM - Het college van B&W heeft het definitief ontwerp vastgesteld voor deze reconstructie en asfaltering. Op basis hiervan gaat nu de openbare aanbesteding van het werk plaatsvinden. Voorafgaand aan dit besluit is overleg gevoerd met alle belanghebbenden. De input van dit participatietraject is verwerkt in het definitief ontwerp. Met alle ontvangen reacties hebben wij rekening kunnen houden.

Op dit moment zijn de nutsbedrijven bezig om hun kabel- en leidingtracé aan te passen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in oktober klaar. Aansluitend start de reconstructie van de Mgr. C. Veermanlaan. Het werk wordt voor de zomervakantie 2018 opgeleverd.