EDAM/VOLENDAM - Net als vorig jaar heeft de gemeente Edam-Volendam een kort lontje rond oud en nieuw.

De gemeente gaat streng opgetreden tegen vuurwerkoverlast. Ook dit jaar is er extra geld uitgetrokken voor handhaving in de maand december. De politie en de Boa’s hanteren een strikte lijn bij het opvolgen van geconstateerde overtredingen. Zo zijn de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) dit jaar voor het eerst bevoegd om minderjarige overtreders direct door te verwijzen voor een Halt-afdoening.

Officiële afsteektijden

Het veelvuldig te vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk is voor veel inwoners van Edam-Volendam een stevige inbreuk op het woongenot en het veiligheidsgevoel. De gemeente beschouwt deze overlast als onacceptabel. De officiële tijden wanneer vuurwerk mag worden afgestoken is op Oudejaarsdag van 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Een ieder die buiten deze officiële tijden vuurwerk afsteekt is in overtreding.

Wat is een Halt-afdoening?

Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan, in dit geval, overlast met vuurwerk, kunnen de keus krijgen; naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Als de jongere alle afspraken met Halt is nagekomen stuurt Halt een positief advies naar de officier van justitie. De zaak is hiermee afgedaan.

Meldpunt vuurwerkoverlast

Ook dit jaar heeft de gemeente weer het meldpunt geopend waar u overlast door vuurwerk kunt melden. Door een e-mail te sturen naar vuurwerkoverlast@edam-volendam.nlkrijgt de gemeente een beter inzicht in de overlastlocaties. Tevens stelt het de Boa’s in staat om gedurende de diensttijden doelgericht en snel te werk te gaan in het voorkomen of bestrijden van vuurwerkoverlast.

Brief aan ouders

Ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar ontvangen komende tijd een brief van burgemeester Sievers. In deze brief wijst de burgemeester de ouders op hun verantwoordelijkheid om vuurwerkoverlast, veroorzaakt door hun kinderen, tegen te gaan. Ook worden ze gewaarschuwd voor de gevaren van het vroegtijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk en de eventuele sancties die daar aan verboden zijn.