PURMEREND - Een deel van het Oudelandsdijkje in de Gors is opgeknapt en dat werd afgelopen donderdag gevierd. Precies volgens afspraak verzamelden verschillende omwonenden s’middags rond de ijscokar voor een verfrissend ijsje én een woordje van wethouder Mario Hegger.

Al in 2012 werd duidelijk dat bewoners graag zagen dat de groenstrook op het Oudelandsdijkje opgeknapt zou worden. Het was er enorm rommelig, lastig begaanbaar en nog net geen jungle. Inmiddels is het gebied helemaal heringericht en kan door jong en oud gebruikt worden.

“Het is nog wel wat kaal”, vertelt Hegger. Veel gras is nog maar net ingezaaid en moet nog de kop opsteken. Dat geldt ook voor de delen waar straks diverse bloemen uit de grond komen. Her en der liggen grote boomstronken waar kinderen op kunnen klimmen en ravotten. Verderop springen kinderen van de zwemsteiger in het water. “Bommetje!” Ook is er een trapveldje aangelegd. Zodra het gras hoog genoeg is, worden de doeltjes geplaatst.

Het opknappen van het Oudelandsdijkje had nog best wat voeten in de aarde. Tijdens één van de bewonersavonden werd duidelijk dat er asbest lag. Een flinke tegenvaller. Dat moest eerst onderzocht en opgeruimd worden, alvorens het gebied opnieuw kon worden ingericht. De vervuilde grond is verwijderd en heeft plaatsgemaakt voor schone grond. De aan- en afvoer van schone en vervuilde grond ging via de ringvaart per boot, om de bewoners te ontzien.

Veel omwonenden waren tevreden. Vanuit hun huis kijken ze nu weer uit over het water. Kritische vragen waren er ook. “Hoe zit het met hondenbeleid hier”, “komt er nog een speelvoorziening voor kinderen”, “wanneer worden de bomen geplant”. De wethouder beloofde dat als er aanleiding is om zaken nog extra op te pakken, dat daarnaar gekeken wordt.