EDAM/VOLENDAM - De provincie Noord-Holland organiseert op donderdagavond 7 september 2017 een inloopbijeenkomst over de veranderingen aan de provinciale weg N247 tussen Het Schouw en Edam-Volendam.

Reconstructieplannen N247

Eind mei is er besloten om de N247 op een aantal plekken ingrijpend te veranderen. Nu is de gelegenheid voor de omgeving zich uitgebreider te laten informeren over de voorgenomen plannen en hun ideeën in te brengen tijdens de inloopavond op 7 september. De reconstructieplannen voor de N247 bestaan uit: een andere rijbaanindeling, reconstructie van kruispunt Het Schouw (N235/N247), reconstructie Bernardlaan (Monnickendam) en het fietspad Katwoude. De werkzaamheden vinden, naar verwachting, in 2019 plaats. In de tussenliggende periode start de provincie met de voorbereidingen zoals het aanpassen van de bestemmingsplannen.

Inloopbijeenkomst

Belangstellenden kunnen op donderdag 7 september 2017 tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen lopen bij het Bernard Nieuwentijt College, Pierebaan 5 in Monnickendam.

Burgerparticipatie Broek in Waterland (N247)

De planvorming van een (onder)doorgang door Broek in Waterland wordt niet besproken. Er wordt in het najaar nog aan het ontwerp gewerkt met belangstellenden uit Broek in Waterland en de regio Waterland.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.bereikbaarheidwaterland.nl of Twitter.