EDAM/VOLENDAM - Europese wet- en regelgeving leidt ertoe dat de gemeente Edam-Volendam de financieringsvorm van overheidsopdrachten heroverweegt. Dit vergt niet alleen veel van gemeenten maar ook van partijen met wie de gemeente samenwerkt. Deze partijen worden mogelijk geconfronteerd met een wijziging van hun financieringsstructuur.

Daarom organiseert de gemeente Edam-Volendam woensdag 30 augustus van 10.00 tot 11.00 uur een korte bijeenkomst waarin de basisprincipes van aanbesteden worden uitgelegd. Denk hierbij aan hoe u zich moet aanmelden voor Tenderned zodat u mee kunt doen aan aanbestedingsprocedures. Tijdens de bijeenkomst wordt niet inhoudelijk op (toekomstige) aanbestedingen ingegaan.

U kunt zich aanmelden voor de korte bijeenkomst via r.nielen@edam-volendam.nl. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en wordt later bekend gemaakt.