EDAM/VOLENDAM - Vanwege veranderde wet- en regelgeving omtrent staatsteun kiezen gemeenten steeds vaker om activiteiten aan te besteden in plaats van te subsidiëren. Dit vergt niet alleen veel van gemeenten maar ook van de organisaties waar zij een subsidierelatie mee hebben. Deze organisaties worden geconfronteerd met een wijziging van hun financieringsstructuur.

Daarom organiseert de gemeente Edam-Volendam woensdag 30 augustus van 10.00 tot 11.00 uur een korte bijeenkomst waarin de basisprincipes van aanbesteden worden uitgelegd. Denk hierbij aan hoe u zich moet aanmelden voor Tenderned zodat u mee kunt doen aan aanbestedingsprocedures. Tijdens de bijeenkomst wordt niet inhoudelijk op (toekomstige) aanbestedingen ingegaan.

U kunt zich aanmelden voor de korte bijeenkomst via r.nielen@edam-volendam.nl. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en wordt later bekend gemaakt.