EDAM/VOLENDAM - Op 5 oktober jl. vond in het Stadskantoor de ondertekening plaats van een vernieuwd horecaconvenant.

In dit convenant hebben de gemeente, horeca, politie en Openbaar Ministerie onderlinge afspraken vastgelegd. Deze afspraken dienen vooral om het uitgaan in Edam-Volendam veilig en plezierig te laten verlopen. De verantwoordelijkheden van alle partijen zijn hierin duidelijk beschreven.

De vertegenwoordigers van de betrokken partijen, burgemeester mevr. Sievers, horecabestuurder dhr. Bond, politie dhr. Van Vegten en namens het Openbaar Ministerie mevr. mr. Rignalda prezen de onderlinge samenwerking die uit het convenant voortkomt en recent al gebleken is tijdens de Volendammer kermis.