EDAM/VOLENDAM - Op het parkeerterrein tussen de Schoklandstraat en Gravelandstraat staan twee aanhangwagens geparkeerd in strijd met de APV.

Het gemeentebestuur verzoekt de eigenaren c.q. rechthebbenden hiervan uiterlijk 23 november a.s. deze aanhangers te verwijderen of contact op te nemen met de heer H. Breunis (BOA), tel. 398378.

Wanneer aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, dan verwijdert de gemeente de aanhangers. Deze worden dan nog tot 21 december a.s. op de gemeentewerf bewaard, alvorens te verkopen c.q. te vernietigen.