EDAM/VOLENDAM - In de golf van Ma, het water achter het Zuideinde bij het Slobbeland, ligt een bootje (bijna) onder water.

Het gemeentebestuur verzoekt de eigenaar c.q. rechthebbende hiervan deze uiterlijk 7 december a.s. te verwijderen of contact op te nemen met de heer H. Breunis (BOA), tel. 398378.

Wanneer aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, dan verwijdert de gemeente de boot. Deze wordt dan nog tot 4 januari a.s. op de gemeentewerf bewaard, alvorens te verkopen c.q. te vernietigen.