EDAM - Onlangs hebben burgemeester Lieke Sievers en wethouder Hans Schütt een kennismakingsgesprek gehad met de directie van de Rabobank Waterland e.o. In dit gesprek is aandacht gevraagd voor het niet meer beschikbaar zijn van een geldautomaat in Edam, na de brand in de Hoogstraat.

De heer Maes en mevrouw Sterenborg-Pinxt hebben toegezegd dat de Rabobank zich sterk zou maken om dit onderwerp besproken te krijgen in de landelijke projectgroep waarin de grote banken in ons land de overdracht van al hun geldautomaten naar GSN (Geld Service Nederland) voorbereiden.

De directie van de Rabobank heeft ons geïnformeerd dat hun lobby er toe geleid heeft dat in deze projectgroep is vastgesteld dat continuering van een geldautomaat in Edam ‘gewenst en toekomst-vast’ is. De ING Bank gaat nu alsnog naar mogelijkheden zoeken om een zogenaamde instore-geldautomaat op een locatie in Edam te plaatsen.

Rabobank Waterland e.o. wacht de initiatieven van de ING Bank af.

Het college van B&W is heel blij met dit resultaat en hoopt op een snelle terugkeer van een geldautomaat in Edam.