EDAM/VOLENDAM - De werkzaamheden die tot ongeveer 4 augustus duren vinden plaats langs de Jupiterlaan, Daliastraat en in het Burgemeester Boelenspark. Het Edammerpad kan buiten de in – en uitgangstijden van de scholen worden afgesloten. Voor fietsers is een omleiding beschikbaar.

Tussenstand 20 juni:

Ongeveer twee weken geleden is begonnen met het aanleggen van een nieuwe beschoeiing aan de Dahliastraat te Volendam.  De werkzaamheden duren nog tot ongeveer 3 juli. Gelijk na de werkzaamheden aan de Dahliastraat worden de Jupiterlaan en het Boelenspark aangepakt. Op een later tijdstip wordt de ecologische oever aangebracht aan de achterzijde van de Burgemeester van Baarstraat. Dit gaat gelijk op met het aanbrengen van de ecologische oevers in het Boelenspark aan de zijde van de ijsbaan.

Nadere informatie

De uitvoering van deze werkzaamheden kan gepaard gaan met enige overlast. Voor nader informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Smits, Oosterhof Holman Infra, tel. 06-27004461 of de heer C.F.I Veerman, gemeente Edam-Volendam, tel. 140299.