EDAM/VOLENDAM - Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp van het college van B&W en de gemeenteraad. Bij steeds meer onderdelen van het gemeentelijk beleid wordt duurzaamheid betrokken. De eerste elektrische auto’s binnen het gemeentelijk wagenpark rijden al en nu is een besluit genomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Hiervoor zijn elf gemeentelijke locaties in beeld gebracht waarvan verwacht wordt dat die het meest interessant zijn. Het betreft: Sporthal Opperdam, zwembad de Waterdam, Stadskantoor, MFA De Groote Molen Oosthuizen, RKAV Volendam complex, het Bolwerck, brandweerkazerne Volendam, de Singel, de Hummelhoek, gemeenteloods Oosthuizen, sportzaal de Kreil, Volendams museum en VVV Volendam.

Voor deze locaties wordt een energie onderzoek gedaan en op basis van de resultaten hiervan wordt een advies opgesteld. Hiermee kunnen we de bestaande meerjaren onderhoudsprogramma’s worden verduurzaamd, dan wel nieuwe duurzame programma’s worden opgesteld, waarin de onderzoeksresultaten als duurzame investeringen zijn meegenomen.