EDAM-VOLENDAM - Het college van B&W kondigt aan dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de derde ontsluitingsweg.

Tevens wordt voor dit project een (vrijwillige) milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure doorlopen en wordt een MilieuEffectRapport (MER) opgesteld.

Inzien

De volledige bekendmaking hiervan, inclusief bijlagen, kunt u via de onderstaande link raadplegen.

Bekendmaking vooraankondiging bestemmingsplan en kennisgeving voorbereiding MER 3e ontsluitingsweg