PURMER - De N244 blijft altijd bereikbaar, maar per kruising zijn zijwegen tijdens weekendwerkzaamheden afgesloten. Het verkeer kan hinder ervaren tijdens de wegwerkzaamheden.

De provincie bespreekt de werkzaamheden en omleidingsroutes samen met de aannemer en andere wegbeheerders, zoals de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Beemster en het Hoogheemraadschap. Hulpdiensten en openbaar vervoersbedrijven kijken mee om de doorgang van hulpdiensten en bussen te garanderen. Speciale aandacht is er voor de bussen van EBS, die de remise nabij de N244 hebben.

Afsluiting Oosterweg noord (De Purmer)

De Oosterweg ten noorden van de N244 is maandag 21 augustus 6.00 uur tot en met vrijdag 25 augustus 17.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is ten zuiden van de Oosterweg 36. Hier komt een nieuwe buis om water onder de weg door te laten stromen. Alle percelen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Om te voorkomen dat de schoolgaande kinderen last hebben van de afsluiting, zijn de werkzaamheden uit in de zomervakantie.

Autoverkeer

De omleidingsroute voor het autoverkeer is via de Edammerweg-Visserijweg-N244-Oosterweg en andersom.

Landbouwverkeer

Om het landbouwverkeer van de Oosterweg ten noorden van N244 naar de Oosterweg ten zuiden van de N244 of andersom te laten rijden, is een tijdelijke ontheffing van kracht op de N244. Landbouwverkeer mag alleen tussen de Visserijweg en de Oosterweg gebruik maken van de N244 om van en naar de Oosterweg te komen.

Fietsers en voetgangers

De (brom)fietsers en voetgangers kunnen in deze periode vanaf de Oosterweg zuid via het fietspad naast de N244 naar de fietstunnel Magneet. Zo kunnen ze onder de N244 door richting de Edammerweg te fietsen of andersom. De omleidingsroute staat aangegeven met borden. Het fietspad naast de N244 richting de N247/Edam-Volendam is nog niet klaar, dus deze is nog niet te gebruiken.