EDAM/VOLENDAM - Op grond van de inspraakverordening gemeente Edam-Volendam maken burgemeester en wethouders van Edam-Volendam bekend, dat met ingang van dinsdag 11 juli 2017, gedurende 6 weken, het concept van aanvullende welstandscriteria voor Gebied H Zuidpolder-Oost voor inspraak ter inzage ligt. Het gaat om welstandscriteria voor een gymsportcentrum, de bouwspeelplaats en een gebouw voor maatschappelijke functies.

Het concept van deze beleidsregels kan worden ingezien op de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam van maandag t/m vrijdag van 08:30 - 12:30 uur en 's middags kunt u een afspraak maken.  Ook kunnen de beleidsregels digitaal worden ingezien via de onderstaande documenten.

Met ingang van 11 juli 2017 kan een ieder zijn of haar mondelinge of schriftelijke (niet per e-mail) zienswijze naar voren brengen. Voor nadere inlichtingen kunt u desgewenst contact opnemen met de heer M. Steur, tel. (0299) 398428.