RANDSTAD - Investeringen in onderzoek en (hoger) onderwijs én het benutten van agglomeratie-voordelen zijn cruciaal voor de toekomstige groei van de Randstad. Dat blijkt uit de vandaag verschenen tiende editie van de Randstad Monitor 2016, die 20 grootstedelijke Europese regio’s met elkaar vergelijkt.

De Randstad is op dit moment met een bruto regionaal product (BRP) van 367 miljard euro de vierde grootstedelijke regio in Europa, na Londen, Parijs en het Ruhrgebied. Met een gemiddelde groei van 2,5 procent – tegen 2,1 % voor Nederland als geheel – heeft de regio zich economisch sterk hersteld.

Kansen en aanbevelingen

De werkgelegenheid in de Randstad groeit weer, na een periode van stagnatie. Ook de arbeidsproductiviteit, die steeds belangrijker wordt voor economische groei, neemt toe; de Randstad scoort daarin een vijfde plaats binnen de top-20. De daling van de werkloosheid is ingezet, maar ligt nog wel op een gemiddeld hoger niveau dan voor 2009.

Op het gebied van (universitaire) opleidingen en onderzoek is een positieve trend te zien, maar is nog werk aan de winkel. Zo stijgt het aantal universitair opgeleiden in de Randstedelijke beroepsbevolking tot 39 procent, maar kennen andere regio’s een grotere stijging. Ook het aantal buitenlandse studenten is in de Europese topregio’s hoger. De uitgaven aan Research & Development in de Randstad nemen toe en benaderen het gemiddelde, maar in de 5 best scorende regio’s wordt bijna het dubbele uitgegeven.

De Randstad behoort qua aantrekkelijkheid tot de (sub)top van Europa. Het is, na Londen en Parijs, de belangrijkste vestigingsplaats voor multinationals in Fortune’s Global 500. Op het gebied van toerisme heeft de Randstad een stevige positie, met een bovengemiddelde groei van het aantal hotelovernachtingen in recente jaren.

Aantrekkelijkheid regio voor tiende keer onderzocht

De Randstad Monitor vergelijkt iedere twee jaar de aantrekkelijkheid van de Randstad met die van andere metropoolregio’s in Europa. Daarbij worden indicatoren gebruikt die een goed beeld geven van de economische, innovatieve, ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de Randstad. Dit jaar is het onderzoek voor de tiende keer verricht in opdracht van de samenwerkende Randstadprovincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland). Het onderzoek is uitgevoerd door Netherlands Economic Observatory (NEO).