VOLENDAM - Na overleg tussen de gemeente en de betrokken clubs en KNVB is besloten de wedstrijd zondag a.s. om 12.30 uur te laten beginnen i.p.v. 14.30 uur.

Hieraan ten grondslag ligt informatie van de politie over mogelijke verstoring van de openbare orde en veiligheid. Tevens speelt hierbij mee dat er sprake is van een samenloop van omstandigheden, door het samenvallen van nationale en internationale evenementen in dezelfde omgeving op dezelfde dag.