VOLENDAM - Het is weer tijd voor de jaarlijkse kermis in Volendam!

De openingstijden van de kermis zijn op vrijdag t/m zondag van 14.00 uur tot 02.00 uur en op maandag van 12.00-24.00 uur.

De attracties staan in het oude centrum van Volendam op het Amvoterrein, de Zeestraat, Europaplein, C.J. Conijnstraat en de Jozefstraat.

De ritprijzen voor klein vermaak bedragen € 1,20 en voor groot vermaak € 2.00.

Op maandag is er vanaf 10.00 uur een leuke, gezellige markt op de Edammerweg.

Glasverbod kermissen Edam en Volendam 2017

De burgemeester van Edam-Volendam; overwegende: dat hij ingevolge artikel 2:31B van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016, wegen kan aanwijzen waar het gedurende een door hem te bepalen periode de houder van een daaraan gelegen horeca-inrichting verboden is drank in glas te verstrekken;

dat van de aanwijzing van deze wegen en perioden openbare kennis moet worden gedaan; gelet op het advies van de politie; mede gelet op artikel 2:31B van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016;

Besluit:
  1. Dat het de houder van een inrichting, welke is gelegen aan een van de volgende straten, Gevangenpoortsteeg, Hoogstraat, Keizersgracht, Voorhaven, Spuistraat en Prinsenstraat, verboden is drank in glas te verstrekken in de periode van donderdag 31 augustus a.s. te 14.00 uur tot en met maandag 4 september a.s. te 03.00 uur;
  2. Dat het de houder van een inrichting, welke is gelegen aan een van de volgende straten, Zuideinde, Haven tussen Zuideinde en Spaander, Brugstraat, Meerzijde, Edammerweg, Dril, Ventersgracht, Zeestraat, Spoorbuurt en Rokersgracht/Burg. Kolfschotenplein, verboden is drank in glas te verstrekken in de periode van vrijdag 8 september a.s. te 14.00 uur tot en met dinsdag 12 september a.s. te 03.00 uur;
  3. Dat het onder 1 en 2 genoemde verbod niet geldt voor de besloten ruimte van een inrichting, gelegen aan een van gemelde wegen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, moet bij elke ingang van de besloten ruimte van de inrichting voldoende toezicht worden gehouden op het vanuit de inrichting niet meenemen van glazen;
  • de besloten ruimte van de inrichting mag niet in open verbinding staan met de openbare weg of terras door bijvoorbeeld het verwijderen van ramen en/of deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van voornoemd verbod niet mogelijk is.