EDAM - In de periode van 16 tot en met 24 september vraagt vredesorganisatie PAX onder het bovenstaande motto aandacht voor de wereldvrede. Overal in Nederland worden in deze week allerlei Vredesactiviteiten georganiseerd en wordt er voor de Vrede gebeden.

Ook in Edam vieren we de Vredesweek.

Dat doen we op zondag 24 september om 10.00 uur tijdens de Oecumenische Vredesienst die wordt gehouden in de Grote Kerk in Edam. Voorgangers tijdens deze dienst zijn:

dominee Mirjam Koole - diaken Thom van der Woude.

Het koor Psallite, onder leiding van Frans Koning zingt tijdens deze dienst en de samenzang wordt op het orgel begeleid door Jan van Ginkel. De Raad van Kerken Edam-Volendam nodigt iedereen van harte uit. Ze rekent op een grote opkomst van jong en oud, die aan hun wens tot wereldvrede tijdens deze Vredesdienst uitdrukking willen geven.

Na afloop een Vredeswandeling

Na deze Vredesdienst vindt er op initiatief van de werkgroep ‘Missie – Ontwikkeling en Vredesopbouw’ van de RK Nicolaaskerk een Vredeswandeling plaats door Edam. Tijdens de wandeling worden alle Edamse kerkgebouwen bezocht en natuurlijk is er in die kerken ook een vredesboodschap te beluisteren. De Raad van Kerken Edam-Volendam nodigt u van harte uit om aan deze Vredeswandeling deel te nemen.