VOLENDAM - Bewoners van het Zuideinde en Slobbeland in Volendam zijn vannacht uit hun slaap gewekt vanwege de dreiging van het hoge water. Het water staat inmiddels kniehoog en meerdere auto's moesten worden verwijderd. Enkele huizen hebben al wateroverlast en de verwachting is dat het waterpeil de komende uren nog meer stijgt.


Ook de hulpdiensten zoals de brandweer staan inmiddels paraat, al kunnen zij ook het water uit het Markermeer niet tegenhouden, waar de Gemeente Edam-Volendam het volgens sommige bewoners ernstig laat afweten. Enkele bewoners geven ter plaatse aan dat men de waterdreiging deze week al heeft aangekaart bij de gemeente, maar dat men daar vooralsnog nul op het rekest kreeg. Volgens de bewoners waren zandzaken rond het kwetsbare gebied van het Slobbeland al afdoende geweest.

Bewoners hopen dat de gemeente in de loop van de ochtend alsnog haar verantwoordelijkheid neemt om verdere schade te voorkomen.