NOORD-HOLLAND/UTRECHT - De politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben op donderdag 26 januari meerdere adressen bezocht in de provincie Noord-Holland en Utrecht om te controleren of de voorwaarden die gesteld worden aan het in huis nemen van een au pair worden nageleefd.


Tijdens de actie zijn 28 adressen bezocht en is contact geweest met 17 au pairs. In een paar gevallen kwamen bijzonderheden aan het licht die verder door de politie uitgezocht worden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde groepen au pairs kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Met name jonge vrouwen uit landen waar weinig perspectief is, lopen meer risico. Au pairs komen naar Nederland in het kader van culturele uitwisseling en hier is een aantal rechten/voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat zij niet meer dan 30 uur licht huishoudelijk werk mogen doen en recht hebben op twee vrije dagen per week. De politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn alert op signalen van (arbeids)uitbuiting en mensenhandel.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de politie.