VOLENDAM - Vanaf 15 juni kunnen inwoners van Volendam via 0900-8844 een afspraak maken voor het doen van aangifte. De natuurlijke inloop op bureau Volendam komt vanaf deze datum te vervallen. De wijkagenten kunnen daardoor meer op straat aanwezig zijn, daar waar inwoners de politie nodig hebben.

Aanloop minimaal
De meeste contacten met de politie verlopen tegenwoordig telefonisch en via het internet. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de aanloop op het bureau minimaal was, waardoor het niet meer wenselijk is de publieksfunctie aan te houden. Dit besluit is in overeenstemming met de burgemeester genomen.

Wijkagenten
De wijkagenten draaiden om beurten dienst achter de balie. Omdat de aanloop zo minimaal was, kunnen zij beter op straat hun dienst draaien en zichtbaar in de wijk aanwezig zijn. De wijkagent is tenslotte de ogen en oren in een buurt. Ze kunnen vroegtijdig problemen signaleren en voorkomen. Wilt u persoonlijk met de wijkagent in gesprek, maak dan een afspraak via 0900-8844.

Politiebureau Volendam
Het politiebureau in Volendam blijft een opkomstlocatie voor de lokale politie, o.a. voor de noodhulp en voor het bijwerken van de administratie. Ook blijft het voor de wijkagent mogelijk om op deze locatie een afspraak met inwoners te plannen. Het doen van aangifte gebeurt vanaf 15 juni op afspraak, en is niet meer mogelijk op het bureau Volendam. Het dichtstbijzijnde politiebureau om dit te doen is in Purmerend, maar ook andere locaties zijn mogelijk. Via 0900-8844 bespreekt de centralist de beschikbare locaties met de aangever.

Aangiftemogelijkheden
De mogelijkheden om aangifte te doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid met de telefonische aangifte, aangifte op afspraak (0900-8844), aangifte via internet www.politie.nl, en via 3D-aangifteloketten. De politie kan ook bij specifieke aangiften, zoals bij woninginbraken, bij mensen thuis een aangifte opnemen. Meer informatie over het doen van aangifte vindt u op www.politie.nl.

Voor vragen, tips of een afspraak is de politie telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Bel in dringende gevallen altijd 112.