VOLENDAM - De wateroverlast van het Markermeer en IJsselmeer blijft onverminderd hoog. In Volendam liep ondermeer de kelder en de parkeerplaats van Hotesl Spaander compleet onder water.


"We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en we continueren de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid", zo laat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weten.

Op zondagochtend tussen 6:00 uur en 12:00 uur was de piek in het waterpeil op het Markermeer van 45 cm boven NAP bij Durgerdam. Dit wordt veroorzaakt door de wind die het water opstuwt.

De gemeente Edam-Volendam heeft het HHNK om ondersteuning gevraagd om het water weg te pompen bij het Slobbeland. "We doen dit door het leveren van een pomp en een buis van zo'n 100 meter lang. Hiermee kan de wateroverlast op het Slobbeland beperkt worden".

Ook in Hoorn, op het Visserseiland, is de overlast nog altijd onverminderd hoog. In Monnickendam komt het water reeds over de kade en in Schardam is de camping ondergelopen.