ILPENDAM - Gemeene Waterland en Wooncompagnie tekenen koopcontract voor de verlkoop van de grond van de voormalige Sebastianusschool in Ilpendam.

Wethouder Jelle Kaars van Waterland en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie, hebben hun handtekening gezet onder het koopcontract voor de verkoop van de grond van de voormalige Sebastianusschool. Daarmee is de weg vrij voor de ontwikkeling van 8 sociale huurwoningen voor jongeren in Ilpendam.

Raadsmotie jongerenwoningen
Met de grondverkoop geeft het college gevolg aan een eerdere motie van de gemeenteraad om op deze plek jongerenwoningen te realiseren. Het gaat om de gronden waarop vroeger een deel van de Sebastianusschool heeft gestaan en het voormalige schoolplein. De bouw van de 8 jongerenwoningen maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, namelijk de bouw van 3 seniorenwoningen op de naastgelegen grond van de RK Parochie en de ontwikkeling van 2 sociale koopappartementen in het gebouw van de tandartspraktijk dat er ook naast ligt. Wethouder Kaars is blij met de woningbouw. “Hiermee worden op deze relatief kleine locatie in totaal 13 woningen en appartementen gerealiseerd voor elk wat wils, jongeren en senioren, in de sociale huur en in de vrije sector. De woningbehoefte is namelijk zeer groot in onze gemeente vooral aan betaalbare woningen en voor deze doelgroepen”.

Sociale huurwoningen
Woningcorporatie Wooncompagnie gaat de woningen bouwen. Een deel van deze woningen zal verhuurd worden aan Waterlandse jongeren onder de 26 jaar. De huur bedraagt maximaal € 597 per maand (prijspeil 2018). Voor de kleinere woningen geldt een huurprijs van € 417 per maand als de huurders jonger zijn dan 23 jaar. Directeur Stefan van Schaik van Wooncompagnie is blij met de overeenkomst. “Dit geeft weer de mogelijkheid om 8 goede huurappartementen aan onze voorraad in Waterland toe te voegen. Wij werken aan de best mogelijke woning, tegen de laagst mogelijke prijs en we hopen dat we de goede samenwerking met de gemeente ook op andere woningbouwlocaties kunnen uitbreiden en intensiveren”.

Bestemmingsplan
Voor de bouw van de woningen wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp daarvan is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld en ligt momenteel ter visie. Zodra dat bestemmingsplan klaar is, kan vergunning worden verleend en worden gestart met de bouw.