ZAANSTREEK/WATERLAND - Jaarlijks vinden er in de regio Zaanstreek-Waterland naar verwachting zo’n 1000 geneesmiddelengerelateerde ziekenhuisopnames plaats. Goede samenwerking tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen zou kunnen helpen om deze cijfers terug te dringen.

Daarom ondertekenen de apothekersvereniging Apothekers Coöperatie Zaanstreek en Waterland, de Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en verschillende (thuis)zorginstellingen, met ondersteuning van advies- en implementatiebureau ZONH, op donderdag 26 april een convenant Medicatieveiligheid.

De afspraken tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen moeten leiden tot werkafspraken in de keten voor een veiliger medicatieproces voor bewoners van Zaanstreek-Waterland. Hier zijn op landelijk niveau al richtlijnen voor opgesteld, maar een regionale vertaling is noodzakelijk om hiaten die werkende weg ontstaan op te vangen.

Verschuiving van ziekenhuis naar de eerstelijn

De zorgverleners in de regio omarmen de doelstelling van het convenant. Raymond Kolman, apotheker bij de Noorder Apotheek te Krommenie, zegt hierover: “Het convenant is een belangrijke richtlijn waar alle zorgverleners zich aan committeren. Door de nieuwe zorgstructuur verschuift de zorg steeds meer van het ziekenhuis naar de eerstelijn. Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties zijn de drie zorgverleners die het samen in de praktijk waar moeten gaan maken. Het is goed dat er basale afspraken zijn over hoe we te werk gaan.”

Tekenmoment

Op donderdag 26 april zal het convenant op feestelijke wijze door alle betrokkenen worden getekend: Buurtzorg, Evean, Madeliefje Thuiszorg, Maison Thuiszorg, Odion, Pennemes, Prinsenstichting, Thuis met zorg, Vlindervrije zorg, De Zorgcirkel, Apothekers Coöperatie Zaanstreek en Waterland en Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland.