WATERLAND - Sinds mei 2015 is de Buurtbus Waterland actief. Op initiatief van de inwoners van Waterland-Noord verbindt de Buurtbus de kernen in het buitengebied met de kernen langs de provinciale wegen. Op dinsdag 13 maart 2018 is de 10.000e passagier vervoerd.

Wethouder Bromet is verheugd dat dit initiatief zo goed is aangeslagen. “Dat de Buurtbus Waterland in een behoefte zou voorzien wisten wij wel maar dat de Buurtbus in zo’n relatief korte periode al de 10.000ste passagier zou vervoeren,had ikniet verwacht. Ik ben blij dat het door de inzet van veel vrijwilligers een succes is geworden. Reden genoeg om met elkaar stil te staan bij dit feestelijke moment".

Cijfers en route

Het laatste jaar vervoerde deze Buurtbus circa 400 - 500 passagiers per maand wat neer komt op circa 16-20 passagiers per dag. De huidige route loopt vanaf Ilpendam-Overleek-Monnickendam-Zuiderwoude en Uitdam naar Broek in Waterland (en visa versa).

Informatie en aanmelden

De vereniging Buurtbus is kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken die een keer per twee weken een halve dag willen rijden. Meer informatie over aanmelding als vrijwilliger, routes, haltes en tarieven is te vinden op de website van de Buurtbus Waterland www.buurtbuswaterland.nl.