EDAM-VOLENDAM - Informatie voor bedrijven over verduurzamingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden.

Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn er vele mogelijkheden om Energiebesparende maatregelen te ondernemen. Naast de financiële voordelen die dergelijke maatregelen bieden ten aanzien van uw energierekening, biedt dit tevens de mogelijkheid om uw onderneming te onderscheiden van de concurrentie. Een duurzaam ondernemer is immers een toekomstgerichte ondernemer. Bovendien zijn er voor (maatschappelijke) ondernemingen diverse mogelijkheid voor financieringsmogelijkheden. Een aantal interessante opties op een rijtje:

Met de benchmark-tool van Energievastgoed kunt u uw energieverbruik vergelijken met collega-ondernemingen en zodoende bepalen welke manier van verduurzaming de meeste kansen voor u biedt:

Om te beoordelen of uw bedrijfspand geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen kunt u de Zonatlas raadplegen:

Naast belastingtechnische voordelen op energiebesparende investeringen zijn er voor bedrijven diverse subsidiemogelijkheden op verduurzamingsmaatregelen. Op de website van RVO vindt u een overzicht van alle lopende subsidie-trajecten waarvan de volgende voor u wellicht het meest interessant zijn: Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Bekijk of u in aanmerking komt.

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

Vanaf 13 maart 2018 kunt u zich bovendien weer aanmelden voor een SDE+-regeling die goede mogelijkheden biedt voor financiering van zonnestroominstallaties.

Voor een compleet overzicht van alle RVO-subsidies kunt u kijken op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Wilt u weten of het voor uw bedrijf (feitelijk/fiscaal) interessant is om te investeren in zonne-energie en/of duurzaamheid?
Kijk dan ook eens op de website van de Omgevingsdienst IJmond, waarop middels een stappenplan de haalbaarheid van uw ambitie kan worden getoetst.

Indien genoemde subsidiemaatregelen u onvoldoende financiële mogelijkheden bieden om te verduurzamen bestaat er altijd nog de mogelijkheid om uw dak ter beschikking te stellen aan een energie-coöperatie. Een energie-coöperatie investeert het particulier ingelegde vermogen in een (grootschalige) zonnestroominstallatie, waarbij de deelnemers het voor hen opgewekte vermogen mogen compenseren met het verbruik van hun eigen huisaansluiting, middels de zogeheten ‘postcoderoos-regeling’. Inmiddels zijn binnen de gemeente Edam-Volendam reeds diverse initiatieven tot (oprichting van) zonne-coöperaties in voorbereiding. Voor nadere info en eventuele contactpersonen kunt u een mail sturen naar duurzaam@edam-volendam.nl. Of kijk ook eens op de website van Zon op Nederland voor soortgelijke initiatieven in Nederland.