Financiële capaciteit is belangrijk in het dagelijks leven, zoals bij boodschappen doen of uw huur betalen. Problemen met financiële capaciteit kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals schulden of verminderde financiële zelfstandigheid.


De Rijksuniversiteit Groningen en de VU Amsterdam doen onderzoek naar de financiële capaciteit van mensen met psychotische kwetsbaarheid. Om problemen in financiële capaciteit te kunnen beoordelen, willen we de prestaties van mensen met en zonder psychotische kwetsbaarheid met elkaar vergelijken. Hiervoor vragen we uw hulp. We zijn op zoek naar gezonde volwassenen tussen de 25 en 42 jaar. We zoeken vooral mensen met een praktische opleiding, zoals een mbo-opleiding.

Voor deelname aan het onderzoek komt u eenmalig naar de VU om testen te doen en vragenlijsten in te vullen. Deze gaan over financiële capaciteit en cognitie (zoals geheugen en aandacht). Deelname duurt ongeveer 2,5 uur, inclusief pauze. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deelname heeft geen gevolgen voor uw financiële situatie. Voor uw deelname krijgt u een vergoeding van €20,-. Indien u reis- en/of parkeerkosten maakt, krijgt u deze ook vergoed.

Wilt u meedoen of heeft u vragen over de deelname? Neem dan contact op Josephien Jansen: j.l.jansen@rug.nl | 050 363 2009.

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan hier enkele contactgegevens achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvullende informatie

Wat is financiële capaciteit?
Financiële capaciteit draait om het goed beheren van je geld. Het betekent dat je bewust omgaat met je financiën en zorgt dat je geld wordt besteed op een manier die aan je doelen voldoet.

Financiële capaciteit is voor de een makkelijker dan voor de ander. Veel mensen met psychotische kwetsbaarheid hebben moeite met financiële capaciteit, wat een negatieve invloed kan hebben op deelname aan de maatschappij en zelfstandig leven.

Wat is psychotische kwetsbaarheid?
Mensen met een psychotische kwetsbaarheid hebben meer kans op psychotische ervaringen of het doormaken van een psychose. Een psychose betekent dat iemand tijdelijk het normale contact met de werkelijkheid verliest. Dit kan behoorlijk verwarrend zijn. Tijdens een psychose kunnen mensen dingen ervaren die anderen om hen heen niet zien of begrijpen. Mensen kunnen bijvoorbeeld last hebben van:

- Hallucinaties: Dit zijn ervaringen zoals het horen van stemmen of het zien van dingen die er eigenlijk niet zijn. Het kan voelen alsof deze stemmen echt met je praten, ook al zijn ze dat niet.

- Waanideeën: Mensen met een psychose kunnen gedachten hebben die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ze kunnen bijvoorbeeld geloven dat ze speciale krachten hebben of dat anderen hen kwaad willen doen.

Deze ervaringen kunnen iemand erg verward of angstig maken. Vaak is professionele hulp nodig om hen te ondersteunen en te helpen bij het herstellen van een psychose.

Waarom dit onderzoek?
Helaas is er tot op heden nog maar weinig onderzoek gedaan naar financiële capaciteit bij mensen met psychotische kwetsbaarheid. Dit project leert ons beter vaststellen of iemand hiertoe in staat is. We willen de financiële capaciteit van mensen met psychotische kwetsbaarheid vergelijken met andere volwassenen. We willen inzicht krijgen in welke mechanismen ten grondslag liggen aan financiële capaciteit. Dit doen we met behulp van vragenlijsten en een neuropsychologisch onderzoek. Een neuropsychologisch onderzoek houdt in dat u vragen en opdrachten krijgt die uw aandacht, geheugen, planning en het houden van overzicht meten. Uiteindelijk zal op basis van dit project een tool worden ontwikkeld die zal helpen bij zelfstandig geldbeheer. Dit ondersteunt zo sociale participatie, vrijetijdsbesteding en een zelfstandig bestaan.

Met uw deelname helpt u de kennis over problemen met financiële capaciteit bij mensen met psychotische kwetsbaarheid te vergroten. Zo kunnen zij hiermee beter geholpen worden.

Wilt u meedoen? Neem dan contact op Josephien Jansen: j.l.jansen@rug.nl | 050 363 2009.

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan hier enkele contactgegevens achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.