EDAM - Onlangs hebben burgemeester Lieke Sievers en wethouder Hans Schütt voor de derde maal een bijeenkomst gehad met direct betrokkenen bij de brand in de Hoogstraat. Een 15-tal bewoners en ondernemers ging in gesprek met beiden. Het voornaamste punt van zorg was wanneer de sloop van de panden gaat plaatsvinden.

Namens de eigenaren werd hierover het woord gevoerd door Hein Molenaar van het assurantiekantoor. Hij heeft toegelicht dat het lang heeft geduurd voordat de verbrande panden werden vrijgegeven voor de eigenaren. Daarom konden ook pas in een laat stadium de nodige stappen worden gezet om sloopbedrijven een offerte te laten uitbrengen voor het opstellen van een offerte voor de sloop met bijbehorend plan.

De bijeenkomst is vervolgens gebruikt om onderling en met de vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek te gaan. Voor de betrokkenen blijkt dit een heel goede manier om hun vragen beantwoord te krijgen of aandacht te vragen voor hun eigen specifieke kwestie.

Afgesproken is dat men eind februari nogmaals bijeenkomt.