MONNICKENDAM - In de week van maandag 2 april 2018 starten we met het herbestraten van de Molenstraat in Monnickendam.

De rijbaan is gedurende deze periode afgesloten voor al het verkeer. Omleiding en afzettingen worden met borden aangegeven. Om de bereikbaarheid van woningen gedurende de werkzaamheden te garanderen worden loopschotten neergelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wagelaar BV en namens de gemeente begeleid door de heer J. Verleg. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de gemeente, op de hoogte gehouden over de voortgang. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2 weken afgerond. Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de email op j.verleg@waterland.nl