EDAM-VOLENDAM - En dat is te merken. Het is hartstikke druk en overal rijden bussen. Dat brengt lusten, maar zeker ook lasten met zich mee. En in toenemende mate. De grenzen zijn bereikt. Maar je kunt geen hek om de gemeente zetten. Daarom is de gemeente bezig met maatregelen om de grote toeristenstroom zo goed mogelijk te begeleiden om de lasten zoveel mogelijk te beperken en te spreiden. Helaas gaat dat door allerlei procedures en regels niet zo snel als we zouden willen, maar de resultaten komen in zicht.

Verkeersregelaars en betaald bus-parkeren
Nog deze maand wordt bij de Parallelweg bewoners-parkeren ingevoerd voor bewoners van het Noordeinde. Medio mei gaat het betaald parkeren voor bussen aan de Parallelweg in. Wij hebben als coalitiepartijen (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) opnieuw gepleit voor verkeersregelaars. Vanwege 4 en 5 mei kunnen die helaas niet direct beginnen. Ook zullen de beheerders bij de toiletvoorziening langer aanwezig blijven, tot 20.00 uur. Ook willen we meer prioriteit bij handhaving en een stopverbod voor bussen, zodat bedrijven aan de Parallelweg bevoorraad kunnen blijven worden.

Parkeerverwijssysteem
Bussen en auto’s willen we ook niet onnodig in het centrum. Daarom moeten bussen op de Parallelweg betalen en blijft het Marinapark gratis. Toeristen die zelf met de auto komen, willen we ook niet in het centrum naar een plaats laten zoeken, waar dan maar 1,5 uur geparkeerd mag worden. Zij kunnen ook bij het Marinapark parkeren. Het parkeerverwijssysteem, met verwijzingen naar de juiste parkeerplaatsen en digitale melding of en hoeveel parkeerplaatsen nog vrij zijn, moet daarbij gaan helpen. Door aanbestedingsregels kan dit niet snel geregeld worden. De aanbesteding start binnen enkele weken, zodat de gemeente tot eind van het jaar ervaring kan op doen en volgend seizoen een goed werkend systeem heeft.

Singelweg
Ook Edam is in veel bus-excursies opgenomen. Bij de Grote Kerk in Edam zijn de grenzen met bussen ook bereikt. Om die reden willen we graag zo snel mogelijk bus-parkeren faciliteren langs de Singelweg op de evenementenparkeerplaats. Met de huidige drassige grond gaat dat nog niet, maar ook hier is de urgente hoog en wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Coalitiepartijen Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD.