NEDERLAND - Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren.


Het plan 'Elementen van Basisdienstverlening' gaat gemeenten praktische richtlijnen en handvatten bieden om effectieve en toegankelijke hulp te bieden aan mensen met problematische schulden. Met veel van deze elementen kunnen gemeenten meteen aan de slag en anderen vragen nog uitzoekwerk. Daarnaast stelt het Rijk vanaf 2024 structureel € 40 miljoen extra beschikbaar voor onder andere de dienstverlening van gemeenten.

De 'Elementen van Basisdienstverlening' benadrukt de noodzaak om de hulp aan mensen met schulden op een gestructureerde manier vorm te geven. Onder deze elementen vallen onder andere een registratiesysteem waardoor verschillende hulpverleners beter kunnen samenwerken. Ook het standaard aanbieden van een saneringskrediet met aflostermijn van 18 maanden en het bieden van voldoende nazorg zijn onderdeel van de basisdienstverlening. Zo moet er bijvoorbeeld altijd persoonlijk contact worden opgenomen als iemand na een schuldhulptraject een terugval heeft en wederom ernstige schulden dreigt op te bouwen.

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten: “Er zijn te veel Nederlanders bij wie de schulden boven het hoofd groeien. De vele onbetaalde rekeningen zorgen ervoor dat zij nooit zorgeloos zijn. De schulden gaan hun leven bepalen. Schuldhulpverlening moet mensen weer perspectief geven, en hen helpen het leven weer op de rit te krijgen. Dan mag het niet uitmaken in welke gemeente je woont, die hulp moet beschikbaar zijn. Het is daarom heel belangrijk dat we – samen met de VNG, Divosa en de NVVK – gemeenten handvatten gaan bieden om dit goed te organiseren.”

Het plan is een reactie op constateringen, zoals die van de Ombudsman, dat de kwaliteit van geboden hulp sterk kan verschillen per gemeente. Door goede ervaringen van gemeenten te bundelen in de basisdienstverlening moet dit verbeterd worden. Het streven is dat alle gemeenten de richtlijnen en handvatten van 'Elementen van Basisdienstverlening' invoeren.

Door de hulp aan mensen te verbeteren willen de partijen de kabinetsdoelstelling bereiken om het aantal huishoudens met problematische schulden te halveren ten opzichte van 2015. Destijds leefde 8,6% van de huishoudens met problematische schulden. In 2030 moet dit getal gedaald zijn naar 3,8%. Vorig jaar werd daarom al de termijn waarin mensen in de schulphulpverlening zitten verkort, van 3 naar 1,5 jaar. Zo moeten mensen sneller perspectief krijgen op een schuldenvrij leven. En in september stuurde minister Schouten de aangepaste Rijksincassovisie naar de Kamer, die als doel heeft te zorgen dat als de Rijksoverheid bij het innen van schulden meer aandacht heeft voor de omstandigheden van mensen.