WATERLAND - De gemeente handhaaft regelmatig op verlaten trailers en aanhangers die op de openbare weg staan, bootjes die te lang op de kant liggen, (half) gezonken bootjes in openbaar water of illegale constructies in het water.

Wanneer een boot, aanhanger of constructie overlast of schade veroorzaakt aan het openbaar groen of de openbare weg, wordt deze door de gemeente verwijderd. Het betreffende voer- of vaartuig wordt hiertoe van te voren voorzien van een sticker waarop te lezen is welke overtreding het betreft en wanneer er wordt verwijderd. De eigenaar krijgt zo een aantal dagen de kans om zelf tot actie over te gaan.

1e kennisgeving

Aan de Oude Zijdsburgwal ter hoogte van huisnummer 2 in Monnickendam ligt een blauwe boot . Na 8 maart 2018 wordt deze boot afgevoerd. De boot wordt geborgen omdat deze overlast geeft en schade kan veroorzaken. De betreffende boot is door de gemeente voorzien van een sticker. Belanghebbenden die niet of niet tijdig de boot verwijderen, dienen er rekening mee te houden dat de boot na 5 april 2018 wordt afgevoerd. Tot 5 april 2018 is het mogelijk om de boot bij de gemeentewerf op te halen, tegen betaling van de bergingskosten.

2e kennisgeving

Aan het Bolwerk in Monnickendam staat een bruin met blauw houten/stalen aanhangwagen . De aanhangwagen wordt geborgen omdat deze overlast veroorzaakt. De betreffende aanhangwagen is door de gemeente voorzien van een sticker. Belanghebbenden die niet of niet tijdig de aanhanger verwijdert dient er rekening mee te houden dat de boot na 22 maart 2018 wordt vernietigd. Tot 22 maart 2018 is het mogelijk om de boot bij de gemeentewerf op te halen, tegen betaling van de bergingskosten. Kennisgevingen over deze handhaving op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u terug op de website www.overheid.nl