NEDERLAND - Bij de start van het schooljaar kampten vier op de tien scholen voor basis- en voortgezet onderwijs met personeelstekorten. In het speciaal onderwijs hadden zelfs twee op de drie scholen gebrek aan vast personeel of vervangers, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een eind september gehouden peiling onder 6200 leden. "En dan moet de eerste griepgolf nog komen", zeggen veel deelnemers aan de peiling.


In de eerste weken van het nieuwe schooljaar heeft 17 procent van de basisscholen leerlingen naar huis gestuurd, in het speciaal onderwijs was dat 30 procent. Veel scholen zouden ook assistenten of stagiairs noodgedwongen en zonder verdere ondersteuning voor de klas zetten. Ook rapporteren de geënquêteerden vollere klassen, het samenvoegen van groepen, uitval van lessen en het schrappen van vakken.

Veel scholen zouden ook assistenten of stagiairs noodgedwongen en zonder verdere ondersteuning voor de klas zetten. Ook rapporteren de geënquêteerden vollere klassen, het samenvoegen van groepen, uitval van lessen en het schrappen van vakken. Personeel dat er nog wel is, pakt vaak meer taken op dan in hun baan past.

Weinig steun
Een oplossing als leerlingen pas met vijf jaar naar school laten gaan, krijgt in het basisonderwijs weinig steun. Ook tegen het idee van een vierdaagse schoolweek wordt niet erg positief aangekeken. Het voortgezet onderwijs ziet ondertussen niets in videolessen op afstand of het schrappen van vakken. Over het stimuleren van fulltime werken zijn ongeveer evenveel ondervraagden negatief als positief. Datzelfde geldt voor een zogenoemde Randstad-bonus. De enige maatregel waar een meerderheid voor is, is een landelijke imagocampagne voor het beroep leraar, aldus de AOb.

Grote vier
Intussen keren ook steeds meer leerkrachten uit het primair onderwijs met name de vier grote steden de rug toe. De gaten die zij achterlaten door hun vertrek naar een andere regio zijn steeds moeilijker te vullen, zegt het Arbeidsmarktplatform PO. In 2017 verlieten 818 onderwijskrachten genoemde steden en kwamen er 448 voor terug. In 2013 ging het nog om 128 vertrekkende leraren, voor wie er maar liefst 141 terugkwamen. Er zijn overigens ook regio’s waar zich meer onderwijzenden vestigen dan er vertrekken, zoals Midden-Gelderland.

Staking voor meer docenten
Leraren gaan op 6 november weer staken. De onderwijsbonden hebben leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen te gaan staken die dag. Daarmee willen ze "een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s" afdwingen, aldus de vakbonden.

AOb, CNV, AVS, FvOv en FNV geven onderwijsminister Arie Slob een ultimatum, tot 21 oktober. Volgens de bonden is het tekort aan leraren en schoolleiders zo groot dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam-Zuidoost maakte eind september bekend te moeten sluiten wegens een tekort aan leraren.

Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen komen kinderen te kort "als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarvoor hebben we echt veel meer collega’s nodig. Iedereen weet dat er echt meer leraren moeten komen. Daarvoor moet het werk weer aantrekkelijk worden."