EDAM - In het kader van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester Lieke Sievers de eer dit jaar aan negen inwoners een Koninklijke Onderscheiding te mogen uitreiken. Op donderdag 26 april a.s. om 10.00 uur vindt in het gemeentelijk vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam de bijeenkomst plaats. Alle gedecoreerden krijgen de versierselen opgespeld behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Dhr. Rinus Harmsma ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v. het verenigingsleven in Hobrede:

 • Vrijwilliger Dorpshuis de Zwaan
 • Toneelvereniging Nieuw-Leven
 • Voorzitter en penningmeester Stichting Dorpsraad Hobrede
 • Secretaris stichting Zeevangnet
 • Oprichter en bestuurslid Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland
 • Bestuurslid stichting Steun Culturele Belangen Hobrede
 • Bestuurslid Florialia Hobrede

Mw. Tiny Tol-Kes ontvangt de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten in de ondersteuning van gezinsleden van drugsgebruikers:

 • Begeleiding hulpgroep anonieme familie van drugsverslaafden
 • Voorzitter van Moedige Moeders Volendam
 • Vicevoorzitter en contactpersoon van stichting Moedige Moeders Nederland

Dhr. Ron Rijser ontvangt de onderscheiding voor zijn enorme vrijwillige betrokkenheid bij de gehandicaptensport in en buiten onze gemeente:

 • Trainer, begeleider, coach, sponsor en nog meer van G-voetbalteam Special Forces
 • Initiatiefnemer Special Forces voor Korenmolen De Nachtegaal
 • Medeorganisator schoolreizen Openbare basisschool ’t Tilletje

Dhr. Jan Schilder ontvangt de onderscheiding voor diverse vrijwillige activiteiten, onder andere met betrekking tot de historie van Volendam:

 • Secretaris Vereniging Oud Volendam en Volendams Museum en schrijver van een groot aantal artikelen over het Volendam van vroeger in lokale bladen
 • Secretaris en vrijwilliger van de stichting Artist Kom Binne
 • Secretaris Wandelvereniging ’n Loopie’
 • Vrijwilliger bij EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam
 • Bestuurslid, secretaris en penningmeester Turnvereniging St. Mauritius

Dhr. Thoom Steur ontvangt de onderscheiding voor diverse vrijwillige activiteiten, onder andere met betrekking tot:

 • Ledenondersteuning Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Edam-Volendam
 • Voorzitter werkgroep Mobiliteit van de Seniorenraad Edam-Volendam
 • Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam en stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam
 • RKSV Volendam, Zilveren Bottertoernooi en voormalige Sportraad

Dhr. Jan Tol ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Seniorenraad (lid werkgroep Mobiliteit en veiligheid buitenshuis)
 • De R.K. Kerk in Volendam (lid kerkbestuur en penningmeester St. Vincentiusparochie, lid comité ‘Twee miljoen samen doen’, Kerkbalans en lector)

Mw. Ina Bakker-Vroegop ontvangt de onderscheiding voor:

 • Diverse vrijwilligersactiviteiten binnen de Protestantse Gemeente in Edam (o.a. lid en voorzitter Kerkenraad, ouderling, coördinator bezoek 75-plussers, begeleidster catechesegroep, nauw betrokken bij het samengaan van de verschillende protestante kerkgenootschappen in Edam en bij de actie ‘De kerk van kaas’
 • Mantelzorg voor haar echtgenoot

Mw. Liesbeth Woestenburg-Tol ontvangt de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Zonnebloem (huisbezoeken, begeleidster vakantieweken, lotenverkoop Nationale Zonnebloemloterij en chauffeur)
 • Het maken en herstellen van de Volendammer klederdracht
 • De commissie Klederdracht van de Vereniging Oud Volendam en het Volendams Museum
 • Deelname aan klederdrachtshows door het hele land en demonstraties hoe de verschillende onderdelen van de dracht worden gemaakt
 • Mantelzorg

Dhr. Evert Woestenburg ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • Penningmeester, chauffeur en vrijwilliger van de Zonnebloem
 • Boekhouder lokale omroep LOVE
 • Administrateur Volendams Opera Koor
 • Lid van de klederdrachten showgroep Volendam