EDAM - Voor de geloofsgemeenschappen in Edam-Volendam wordt, in de geest van het Bijbelse verhaal over Pinksteren, jaarlijks het ‘Oecumenisch Pinkstervuur’ gehouden. Afwisselend bij de Grote Kerk en bij de R.K. Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Dit jaar is het Pinkstervuur op zaterdag 19 mei om 19.00 uur bij de Ontmoeting achter de RK Nicolaaskerk.

Voorgangers zijn diaken Thom van der Woude en dominee Nico Schroevers. De muzikale omlijsting van deze feestelijke gebeurtenis wordt verzorgd door een oecumenisch gelegenheidskoor onder leiding van Koos Klok. Jan van Ginkel zal, zoals gebruikelijk, waar nodig de samenzang begeleiden. Het Pinkstervuur zal tijdens de dienst met behulp van de Paaskaars worden ontstoken en er zullen duiven worden losgelaten. Natuurlijk zullen de aanwezigen ook de gelegenheid krijgen om hun oprechte wensen voor vrede op papieren vlaggetjes onder woorden te brengen en aan elkaar kenbaar te maken.

De Raad van Kerken Edam hoopt op een grote opkomst bij deze unieke gebeurtenis en realiseert zich dat daarbij mooi weer van het grootste belang is. Als de weergoden ons onverhoopt toch in de steek mochten laten, wordt uitgeweken naar de RK Nicolaaskerk. Wij ontmoeten u graag op 19 mei.