VOLENDAM - Eind december is de gemeente gestopt met het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. De reden hiervoor is dat wij gebruik gaan maken van een nascheidingsinstallatie.

Deze installatie scheidt alle plastic, metaal en drankenkartons van het restafval, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Plastic verpakkingsmateriaal mag dus weer bij het restafval. In verband hiermee zijn de containers voor gescheiden inzameling van plastic weggehaald.

Het thuis scheiden van het overige afval, zoals groente-, fruit- & tuinafval (GFT), papier & karton, glas en textiel blijft heel belangrijk.