EDAM - De Dodenherdenking in Edam bestaat uit enkele onderdelen, die tezamen de gehele herdenking vormen. Vanaf plm. 18.10 uur verzamelt men zich bij het monument aan het Oorgat.

Monument ”De Tochtgenoten” aan het Oorgat, start 18.20 uur

 • Leerlingen van de openbare basisschool De Piramide hangen de vlag half stok
 • Opening en korte inleiding door wethouder Albert Koning
 • Voordragen van de namen van weggevoerde en overleden Joodse inwoners van de gemeente Edam-Volendam door Mick Nolte
 • Kaddisch door de heer Marco de Groot
 • Twee minuten algehele stilte
 • “Yiskor” door de heer Abi Israëls
 • Onder tromgeroffel van dhr. H. Wiertz legt wethouder Koning , namens het gemeentebestuur, als eerste een steen
 • Vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap leggen stenen
 • De KP legt stenen
 • Leerlingen van openbare basisschool De Piramide, die dit monument heeft geadopteerd, leggen stenen
 • Overige aanwezigen leggen, zo mogelijk in groepjes, stenen
 • Voordracht gedichten door leerlingen van Openbare Basisschool “De Piramide
 • Dhr. De Groot overhandigt de vrijheidsfakkel aan drie leerlingen van Openbare Basisschool “De Piramide”
 • Wethouder Koning beëindigt de bijeenkomst en nodigt de aanwezigen uit om deel te nemen aan de stille tocht naar het Egbert Snijder Monument

Stille tocht langs Voorhaven, Spui en Lingerzijde naar het Egbert Snijderplantsoen, alwaar bij Chinees Restaurant Jimmy” een korte pauze wordt gehouden voor aansluiting met leerlingen van de oecumenische basisschool De Trimaran, die kransen voor het Egbert Snijder Monument dragen.

Om plm. 19.17 uur vertrekt de stoet vanaf “Chinees Restaurant Jimmy” naar het Egbert Snijder Monument.

Egbert Snijder Monument

 • Leerlingen van De Piramide geven de vrijheidsfakkel door aan de leerlingen van De Trimaran.
 • Onder tromgeroffel door leden van Drumband Edam legt wethouder Koning, als eerste - namens het gemeentebestuur - een krans.
 • Brechje en Matthijs Harmsen leggen namens de KP Waterland een krans.
 • Twee leerlingen van de oecumenische basisschool De Trimaran, die dit monument heeft. geadopteerd, leggen een krans.
 • Overige leerlingen leggen bloemen
 • Amnesty International legt bloemen
 • Overige aanwezigen leggen bloemen.
 • Twee tonen door de trompettist, Gerro de Boer, om de twee minuten algehele stilte aan te kondigen
 • Twee minuten algehele stilte
 • “Last Post” door Gerro de Boer

Aan het einde van deze plechtigheid nodigt wethouder Koning de aanwezigen uit om in stille tocht via de Westervesting naar de Algemene Begraafplaats te gaan. De leerlingen van de Trimaran overhandigen de fakkel aan leerlingen van de Bijzonder Neutrale Jenaplanschool “De Nieuwe School”. Op de begraafplaats wordt namens de K.P. Waterland op elk van de vier oorlogsgraven een bloemstuk gelegd. Hierna volgt om 19.58 uur de herdenkingsbijeenkomst in de Grote- of St. Nicolaas Kerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt, gelijk met heel Nederland, de twee minuten algehele stilte gehouden.