OOSTHUIZEN - In het park in Oosthuizen rond de sportvelden en tussen De Krommert en De Wijzend zijn inmiddels zo’n 30 bomen gekapt, enkele omgewaaide bomen opgeruimd en is uit de resterende bomen het dood hout verwijderd.

In het gedeelte van het park tussen de Krommert en de Wijzend worden nog deze maand tijdens een boomplantdag met leerlingen van de openbare basisschool De Koningsspil 24 bomen herplant.

De beplantingstrook langs het nieuwe asfaltpad vanaf de Driemorgenweg naar het MFA De Groote Molen zal na instemming van het college van B&W in zijn geheel worden opgehoogd en vervangen. Tevens zal dan een drain worden aangelegd langs het voet/fietspad. Vooruitlopend daarop wordt vanwege het aanstaande broedseizoen de beplanting - met uitzondering van de bomen - binnenkort alvast verwijderd.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Openbare Werken, tel 398398