VOLENDAM - Sport en cultuur voor alle kinderen. Dat is de missie van de gemeente Edam-Volendam. Daarom gaat de gemeente kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de ouders door omstandigheden in een moeilijk financiële situatie zitten gratis een abonnement bij een sportclub of lessen bij een culturele instelling aanbieden. Dit tot een maximum van € 250,- per kind. Na een jaar worden de omstandigheden opnieuw bekeken.

Samenwerkingsverband

Het is de bedoeling om juist óók kinderen te bereiken waarvan de ouders buiten de gemeentelijke regelingen vallen. Om dit mogelijk te maken is de gemeente een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Sportkoepel Edam-Volendam, Stichting Werkende Missieteam en Geven en Nemen. Deze organisaties staan midden in de samenleving en weten als geen ander wat er speelt en welke kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Zij gaan dan ook als ‘tussenpersoon’ optreden en vanuit die rol ouder(s) of het kind benaderen en vertellen over deze mogelijkheid.
U kunt ook met deze organisaties contact opnemen als u een gezin of kind kent dat mogelijk hiervoor in aanmerking komt.

Sociale uitsluiting voorkomen

Ook in onze gemeente zijn er gezinnen die moeten rondkomen van een bestaansminimum. Uit onderzoek blijkt dat deelname aan sport- en culturele activiteiten van de kinderen vaak als eerste komt te vervallen als de ouders met financiële problemen kampen. De kinderen lopen dan allerlei kansen mis die voor hun klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Sociale uitsluiting ligt dan op de loer en dat moeten we met z’n allen voorkomen! Door te sporten of creatief bezig te zijn voelen kinderen zich gelukkiger, worden ze socialer, kunnen ze zich beter concentreren en worden de prestaties op school ook beter. De gemeente hoopt met dit initiatief ieder kind een kans te geven op sport en cultuur.