VOLENDAM - Hoewel steeds meer huizen al verduurzaamd worden, kan en moet dit volgens de onderzoekers van TNO nog veel sneller gebeuren. Dit schreef het onderzoeksinstituut eind 2022 in een bericht aan de politiek, bouwbedrijven, woningcorporaties en energiebedrijven. TNO vindt dat bijvoorbeeld een spouwmuur isolatie financieren van essentieel belang zou moeten zijn, vooral nu de energieprijzen nog steeds aan de hoge kant zijn. De verduurzaming van woningen zorgt ervoor dat het energieverbruik vermindert, wat natuurlijk bijdraagt aan een lagere energierekening.

Masterplan

TNO heeft in de oproep naar de diverse instanties een advies uitgebracht. Dit bestaat uit het creëren van een masterplan. Het onderzoeksinstituut wil dat hierbij de focus ligt op de huizen in ons land die slecht geïsoleerd zijn. In totaal hebben maar liefst 1,5 miljoen woningen de energielabels E, F en G gekregen. Deze huizen moeten dus prioriteit hebben bij het verduurzamen van alle woningen. André Faaij, onderzoeker bij TNO, zei hierover in een interview met de NOS het volgende: “Daarmee sla je drie vliegen in één klap: je bestrijdt energiearmoede, bespaart veel CO2-uitstoot en geld, dat anders naar Rusland en andere ondemocratische landen gaat om gas in te kopen”.

Achter op schema

Het kabinet is het eigenlijk volledig met TNO eens en vindt ook dat huizen sneller verduurzaamd moeten worden. Toch zien de onderzoekers dat dit in de praktijk tegenvalt. Nog altijd woont bijna de helft van alle Nederlanders in een woning die matig of slecht geïsoleerd is. Momenteel worden elk jaar circa 30 duizend huizen aardgasvrij gemaakt. Ook worden ongeveer 100 duizend woningen jaarlijks geïsoleerd. Als het kabinet hiermee doorgaat, behaalt het haar eigen doelen niet. Hiervoor is het namelijk nodig om 300 duizend huizen per jaar te verduurzamen.

Het kabinet ligt dus achter op schema, wat al helemaal het geval is bij de slechtst geïsoleerde woningen. Dit blijkt uit de cijfers van Calcasa, een bekend taxatie bedrijf. Er komen steeds meer huizen met energielabel A. We zien echter niet echt een daling bij de huizen die slecht geïsoleerd zijn. Het aantal woningen met het label G is zelfs al jaren hetzelfde. Dit kan eventueel opgelost worden met geld lenen voor het verduurzamen van een tussenwoning, maar het kabinet moet hier ook bij helpen.

Oplossing

Het is dus wel duidelijk volgens TNO dat huizen sneller verduurzaamd moeten worden, maar hoe moet dit dan gedaan worden? Het kabinet doet in principe al veel. Zo vergroten ze de subsidiepotten, terwijl er ook steeds meer nationale isolatie plannen komen. Ditzelfde geldt voor gemeentelijke warmtevisies. Toch zijn al deze stappen niet voldoende volgens TNO, voornamelijk doordat de wetgeving te belemmerend werkt. Hierdoor zijn veel projecten nog niet voorbij de pilotfase gekomen.

TNO vindt dan ook dat de regie in de aanpak voor het verduurzamen van de huizen in Nederland beter moet. Hierbij ligt de focus op het kabinet. De overheid moet volgens TNO plannen maken voor de lange termijn. Deze plannen bieden vervolgens zekerheid voor de plannende én uitvoerende bedrijven. Alleen zo kan dit probleem opgelost worden volgens de onderzoekers.