VOLENDAM - Eigenaars van voertuigen die op dit moment op de viskarrenstaanplaats staan (het terrein naast de volkstuinen in Volendam aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan) dienen uiterlijk op woensdag 31 januari a.s. hun voertuig van het terrein te verwijderen.

Een deel van het parkeerterrein achteraan bij het Marinapark is als tijdelijke standplaats ingericht voor de visventwagens en vergelijkbare voertuigen. Alle overige objecten en wrakken zijn hier niet welkom; deze dient men op eigen terrein te stallen of af te voeren naar de sloop.

Voertuigen en overige objecten die niet op tijd verwijderd zijn worden na 31 januari ’18 door de gemeente verwijderd. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de eigenaren / rechthebbenden. Foto’s van de voertuigen en objecten die nog verwijderd dienen te worden zijn via deze link te zien. De rechthebbenden worden dringend verzocht tijdig te handelen om onnodige kosten te voorkomen.