EDAM-VOLENDAM - Op 20 februari jl. is op onze website het vernieuwde Persoonlijke Internet Portaal: ‘MijnLoket’ door Wethouder Runderkamp in gebruik genomen. Hij logde als eerste in op het nieuwe loket in de B&W kamer. Het huidige MijnLoket is gebruiksvriendelijker, in een modern jasje gestoken en heeft een aantal nieuwe functionaliteiten:

 • U kunt via dit loket uw belastingenaanslagen inzien, taxaties WOZ bekijken, bezwaar maken en verschillende belastingzaken regelen zoals: een automatische incasso, CAI aansluiting of het aanvragen van kwijtschelding;

 • Nieuwe functionaliteiten vanaf 20 februari:
  -in ‘Mijn Gegevens’ zijn uw gezinsleden nu ook allemaal zichtbaar;
  -in ‘Uw lopende zaken’ is de aanvraag van Parkeerontheffingen en woningzoekenden te volgen;

Binnenkort is het mogelijk om ook Burgerzaken producten af te nemen, zoals

 • online in ondertrouw gaan;
 • uittreksels aanvragen;
 • verhuizing doorgeven of
 • geboorteaangifte doen.

In een latere fase worden nog meer zaken gerealiseerd

 • De mogelijkheid om terzake doende documenten toe te voegen (derde kwartaal 2018);
 • Het loket wordt uitgebreid met een Bedrijven Internet Portaal (derde kwartaal 2018);
 • In de loop van het vierde kwartaal 2018 wordt ‘Lopende zaken’ nog verder uitgebreid;
 • Belastingaanslag direct online betalen.