VOLENDAM - Tayrell Wouter, speler van Jong FC Volendam, is op 10 oktober jl. naar aanleiding van door de politie geopenbaarde beelden van een incident in Club Air te Amsterdam in de nacht van 16 op 17 juli jl. door zijn werkgever FC Volendam hangende het (strafrechtelijk) onderzoek geschorst. De club heeft die schorsing na het bestuderen van de beelden opgeheven.


Eerst deze week zijn bestuur en directie van FC Volendam in staat gesteld de beelden van het incident te bekijken. Na het zien en bestuderen van de beelden van het incident in Club Air te Amsterdam in de nacht van 16 op 17 juli jl. hebben bestuur en directie van FC Volendam unaniem vastgesteld dat Wouter alles in het werk heeft gesteld om twee vechtende bezoekers – waaronder het vrouwelijke slachtoffer – uit elkaar te halen. Wouter heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf of enige andere laakbare gedraging.

Om die reden heeft FC Volendam de schorsing van Wouter met onmiddellijke ingang opgeheven en neemt hij weer deel aan de trainingen en wedstrijden van (Jong) FC Volendam.