EDAM-VOLENDAM - In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen ontvangen onderstaande inwoners van onze gemeente dit jaar een Koninklijke Onderscheiding. Allen ontvangen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De uitreiking vond plaats door burgemeester Lieke Sievers bij de gedecoreerden thuis.

Mevr. Anja de Boer-Veerman (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor haar vrijwillige activiteiten voor basisschool De Blokwhere sinds 1998:

 • Begeleiding van schoolreisjes, excursies en 3-daagse schoolkamp;
 • Beheer van de schoolbibliotheek en inning van de ouderbijdrage;
 • Organisator van alle vieringen die in het schooljaar plaatsvinden;
 • In de Sinterklaastijd de hele school in Sinterklaassfeer brengen middels allerlei decoraties en tafereeltjes en het verzorgen van de inkoop van de Sinterklaascadeaus voor de kinderen en coördinatie van het Sinterklaasbezoek aan de school;
 • De organisatie en coördinatie van alle activiteiten rond de kerstviering op school, waaronder de kerstbroodmaaltijd voor de kinderen;
 • Coördinator van het jaarlijkse Eerste H. Communieproject voor de kinderen van Groep 4 .

Dhr. Albert Hoekstra (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor een scala vrijwillige activiteiten voor de lokale gemeenschap sinds begin jaren ’70.:

 • Toneelvereniging Ons Pogen, als speler, schrijver van kindervoorstellingen en co-auteur van drie toneelstukken gebaseerd op de Volendammer gemeenschap;
 • Medeorganisator geweest van de lokale uitvoering van de Rockopera Jesus Christ Superstar in de Paasweekeinden van 2005 en 2007 met in totaal 15.000 bezoekers; een grootse muzikale amateurproductie met 150 artiesten: band, zangers, zangeressen, koor, figuranten en ballet. Hij was hoofdverantwoordelijk voor de regie, choreografie, casting, creatieve uitvoering en planning.
 • Sinds 2010 betrokken bij de Zangertjes van Volendam met het ophalen van oud papier en karton. Ook veelvuldig betrokken geweest bij de organisatie van muzikale optredens, bijv. tijdens Kerstmis, of in de Grote Kerk in Edam e.d. waar ook de Zangertjes van Volendam aan meededen;
 • Binnen het basisonderwijs is hij altijd betrokken geweest bij al wat daarin op cultureel gebied mogelijkheden bood. Van het spelen van Sinterklaas of Piet op school, het spelen in kindertoneelstukken van Ons Pogen voor de basisscholen en het schrijven van heuse musicals en eindejaarsvoorstellingen met alle groepen 8 van de basisscholen.

Mevr. Riet Koole-Ossebaar (Oosthuizen)

heeft de onderscheiding ontvangen voor haar vrijwillige activiteiten voor het Dames Zangkoor Oosthuizen sinds 1963:

 • Verantwoordelijk voor het archief, betrokken bij de organisatie van het 100-jarig jubileum en penningmeester geweest;
 • Coördinatie van de inzameling van oud papier en karton t.b.v. de verenigingskas;
 • Actieve inzet bij het zoeken van sponsoren en het langs de deuren gaan met acties zoals de Grote Clubactie, de Rabobank Actie e.d.;
 • 46 jaar vrijwilliger geweest voor KWF kankerbestrijding als bestuurslid van het collecteteam Oosthuizen.

Mevr. Hedy van Leeuwen (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor haar vrijwillige activiteiten voor de Moedige Moeders:

 • Sinds de oprichting in 2004 is zij betrokken hierbij, eerst als vrijwilliger bij activiteiten en sinds 2008 als bestuurslid;
 • Eerstelijns aanspreekpunt voor luisterend oor, advies en doorverwijzing naar professionele hulp voor iedereen die vanaf de website van de Moedige Moeders contact zoekt;
 • Betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten van de MM en zij heeft voor dit alles trainingen gevolgd bij o.a. het Trimbosinstituut. Dit alles ook om de kennis van de MM te verbreden. Met al deze ervaring lukt het MM om heel veel mensen te helpen die met het verdriet rondom een verslaafd kind te maken hebben;
 • Verder is zij in het verleden vrijwilligster geweest bij Kinderopvang/Peuterspeelzalen, schoolbibliotheek, Supportersvereniging Volendam en de Seniorenraad.

Mevr. Patricia Rijser-Sier (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor haar vrijwillige activiteiten voor het Volendams Opera Koor:

 • Sinds 1984 is zij hierbij betrokken en zij beheert als secretaris de gehele administratie van het koor. Zij is hiermee de spil van het koor;
 • Zij verzorgt o.a. de externe contacten zoals opdrachtgevers, solisten, blazers e.d. en verzorgt de agenda en verslaglegging van de bestuursvergaderingen;
 • Sinds 2015 is zij ook betrokken bij de Stichting Huis aan het Water, waar zij op zeer consciëntieuze wijze de administratie verzorgt;
 • Ook is zij vrijwilligster geweest bij de VVV Volendam.

Johan Schokker en Geer Schokker-Veerman (Volendam)

hebben de onderscheiding ontvangen voor hun vrijwillige activiteiten voor de nazorg voor de ouders van de overleden kinderen als gevolg van de cafébrand:

 • Vrij snel na deze brand hebben beiden, door hun werk als uitvaartverzorger, ingezien dat de ouders van overleden kinderen extra nazorg behoefden. Zij hebben hierin voorzien door uit eigener beweging bijeenkomsten te organiseren. Eerst voor de moeders en naderhand ook voor de vaders;
 • Onder hun leiding en later aangevuld met de aanwezigheid van de pastoor en soms ook psychologische bijstand, is een zeer hechte groep ontstaan, tot de dag van vandaag. Voor deze ouders is dit zeer waardevol gebleken bij het verwerkingsproces van het overlijden van hun kinderen;
 • Voor Johan en Geer was het begeleiden van deze groep zo belangrijk, dat hiervoor altijd tijd werd vrijgemaakt, zelfs als hierdoor soms te weinig tijd overbleef voor het eigen gezin. Beiden cijferden zichzelf weg ten gunste van de groep;
 • Ook werd een afgeleide groep gestart voor – overwegend jonge – personen waarvan de partner overleden is.

Mevr. Marga Sombroek-Snoek (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor haar vrijwillige activiteiten voor:

 • Het parochiekoor van de R.K. Mariakerk waarvan zij 35 jaar lid en 22 jaar vicevoorzitter is;
 • Zij is vastbesloten om zich samen met andere bestuursleden te blijven inspannen om het moeilijke tij waarin het koor nu zit te keren, en pas te stoppen als verder gaan echt niet meer mogelijk blijkt;
 • Met innerlijke overtuiging zet zij zich al jaren in om de traditie van klassieke gezongen kerkmuziek te laten klinken en te behouden;
 • Sinds plm. 10 jaar is zij een gedreven, accurate en trouwe vrijwilligster, die altijd klaar staat voor bewoners van het St. Nicolaashof.

Mevr. Aaf Tol-Sier (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor haar vrijwillige activiteiten voor:

 • E.H.B.O. vereniging St. Willibrordus, waarvan zij lid is geweest sinds 1972 en bestuurslid was in de periode van 1988 tot 2004;
 • De bewoners van het Sint Nicolaashof waarvoor zij al bijna 30 jaar een gedreven, accurate en trouwe vrijwilligster is, die altijd twee keer per week voor hen klaar staat;
 • De Zonnebloem. Sinds 2006 gaat zij jaarlijks een week mee als begeleider van zieken en hulpbehoevenden tijdens de bekende boottochten van De Zonnebloem. Ook maakt zij zich op vele andere momenten verdienstelijk als vrijwilliger;
 • Sinds 1990 is ze betrokken geweest bij de jaarlijkse Zwemvierdaagse in Volendam.

Dhr. Crelis Tuip (Volendam)

heeft de ontvangen voor zijn vrijwillige activiteiten voor St. Mauritius en zijn genealogisch onderzoek in Volendam:

 • Al meer dan 40 jaar is hij als trainer actief bij de Turnvereniging. Hij traint voornamelijk de jeugd, en gaat bij de recreatieve trainingen op zoek gaat naar getalenteerde jeugd om die te laten doorstromen naar de selecties;
 • Het bestuur maakt dankbaar gebruik van zijn gevraagde en ongevraagde inzet en ondersteuning bij allerlei zaken;
 • Hij beheert een genealogisch bestand dat hij geërfd heeft van zijn Heeroom met de gegevens van nagenoeg alle Volendamse families. Van een ouderwetse kaartenbak met losse kaarten heeft hij dit met behulp van een buurman gedigitaliseerd. Dit bestand wordt telkens geactualiseerd en daarmee heeft het voor de gezondheidswetenschap een heel grote waarde gekregen;
 • Aan de hand van de bijgehouden stambomen is het voor de DNA deskundigen namelijk mogelijk om middels familieverbanden patronen te ontdekken bij een aantal erfelijke aandoeningen. Het gaat daarbij vooral om twee oogziekten en de aandoening PCH2, een afwijking aan de kleine hersenen die maakt dat kinderen zwaar gehandicapt ter wereld komen. Als bijnaam draagt deze aandoening "Volendamse ziekte" omdat die bovengemiddeld in het dorp voorkomt. Maar ook voor diverse vormen van kanker (met name darmkanker) en hartaandoeningen wordt gebruikt gemaakt van dit bestand.

Dhr. Kees Veerman (Volendam)

heeft de onderscheiding ontvangen voor zijn vrijwillige activiteiten voor de R.K. parochie in Volendam en De Vooruitgang:

 • Bijna 50 jaar geleden is hij als acoliet begonnen in de Vincentiuskerk en sindsdien is hij altijd betrokken gebleven bij de parochie. Van 1990-1999 was hij lid van het kerkbestuur en had hij daarin de portefeuille beheer gebouwen en technische zaken. Vanuit zijn functie als kerkmeester is de heer Veerman ook lid van het bestuur van Stichting Orgelfonds Sint Vincentiuskerk waarbij hij de zware taak kreeg om de complete restauratie te organiseren en te begeleiden;
 • Tevens is hij al ruim 30 jaar als bestuurslid betrokken bij het Begrafenisfonds;
 • Bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang en haar rechtsvoorganger Woningbouwvereniging De Vooruitgang was hij van 1999-2011 lid van de Raad van Toezicht (Raad van Afgevaardigden). In beide raden was u verantwoordelijk voor de portefeuille 'bouwzaken'. Naast zijn toezichthoudende taak adviseerde hij de directie en het bestuur van De Vooruitgang bij haar omvangrijke bouwprojecten.

Behalve het separate persbericht over de uitreiking van lintjes op 26 april, worden op maandagavond 25 april ook reeds enkele lintjes uitgereikt. Het betreft hier vijf vrijwilligers van de Lokale Omroep Volendam Edam. Allen ontvangen de onderscheiding

Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanwege verblijf elders ontvangen de heren Bak en Veerman de versierselen behorende bij hun onderscheiding op een later moment.

De uitreiking vond plaats door burgemeester Lieke Sievers om 19.30 uur in de KRAS-Lounge in het stadion van FC Volendam.

De gedecoreerden zijn:

Dhr. Leendert Klein

 • Is in 1993 toegetreden als vrijwilliger. Hij was en is voor LOVE-radio en voor LOVE-tv een 'Anchor', zowel voor het publiek als voor de vrijwillige medewerkers.
 • Zijn televisiecarrière begon in 2001 met het televisieprogramma ‘Studio Klein’. Al vrij snel na de cafébrand ontstond in nauwe samenwerking met het latere CRN Het Anker, het idee voor een reeks rechtstreekse televisie uitzendingen gericht op informatievoorziening en nazorg, met de naam Studio Klein. Vele specialisten, zorgverleners, medici en ook slachtoffers kwamen bij hem aan tafel.
 • Met zijn mooie radiostem en zijn ongedwongen optreden voor de tv-camera is hij reeds tientallen jaren een rolmodel voor de collega-vrijwilligers van beide afdelingen. Zijn vakmanschap is onweersproken en hij heeft vele medewerkers toegeleid en opgeleid.
 • Hij heeft zich ontwikkeld tot een allround mediapersoonlijkheid. Nog steeds is hij presentator en regisseur/producer van een aantal programma's voor radio en tv.

Dhr. Martin Schilder

 • Is als tiener met buitengewone interesse in de technieken die radio en tv mogelijk maken binnengekomen bij de lokale omroep. Hij heeft zich ontwikkeld tot allround Video- en Broadcast Engineer & Specialist. Door zijn betrokkenheid en inzet draait de LOVE mee in de hoogste regionen van ons land wat betreft techniek en capaciteiten.
 • Hij heeft een grote en onmiskenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de LOVE van piratenomroep(je) tot de huidige gevestigde lokale omroep met afdelingen voor radio, tv en met meerdere sociale media kanalen. Hij is blijvend betrokken bij de implementatie en het onderhoud van deze voorzieningen.
 • Samen met een collega vormt hij een zelfsturend team dat zeer nauw samenwerkt met het bestuur, maar vooral ook met de programmamakers.

Hij heeft een systeem geïmplementeerd waarmee rechtstreekse tv-uitzendingen mogelijk zijn geworden vanaf elke locatie waar internet beschikbaar is en hij kan de camera's op afstand bedienen.

Dhr. Paul Wante

 • Is sinds 1994 vrijwilliger bij de LOVE, voornamelijk als radiopresentator. Hij presenteert op maandag, dinsdag en zaterdag wekelijks twee aaneengesloten uren. Op zaterdag heeft hij altijd gasten in zijn uitzending waarbij aandacht wordt besteed aan alles wat de gemeenschap bezighoudt. Bijv. over het wel en wee van FC Volendam, voeding-, sport- en bewegingsadviezen van een sportinstructeur of culinaire tips van plaatselijke specialisten.
 • Is hij betrokken bij het verslag doen door de LOVE van lokale jaarlijkse evenementen. Dankzij een enorme inzet samen met vele anderen en de wil om iets bijzonders te presteren, lukt het de lokale omroep om grotere projecten te organiseren.
 • Maakt deel uit van de radiocommissie van de LOVE.
 • De heer Wante heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een omroepmedewerker - op vrijwillige basis - die geheel thuis is in de wettelijke regelgeving en daarbinnen nog altijd creatieve mogelijkheden ziet. Hij wordt omschreven als een grote verbinder en supervrijwilliger die - naast zijn reguliere activiteiten - betrokken is bij vrijwel alle projecten van zowel radio als tv.

Dhr. Marcel Bak

 • Kwam als tiener met grote belangstelling voor het radiogebeuren binnen bij de LOVE. Hij speelt al tientallen jaren een belangrijke rol binnen de omroep. Al kort na zijn entree kreeg hij zijn eigen radioprogramma, dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot het huidige Koffiemagazine van 09.00-12.00 uur elke werkdag.
 • Heeft een belangrijk aandeel gehad in de zeer tijdrovende klus voor het opzetten van een zogeheten play-out systeem, waardoor uitzendingen 24/7 mogelijk werden en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot coördinator van de jaarlijkse donateursactie. Voor de exploitatie van de omroep is dit een van de drijvende kurken.
 • Is sinds 2017 hoofd radio en lid van de Omroep Commissie, het managementorgaan van RTV LOVE, waarin bestuur en afdelingshoofden samenwerken.
 • De bijna 100 radiomedewerkers worden door hem begeleid en vooral geleid, op een wijze die nimmer de indruk wekt dat hij er moeite voor moet doen om iedereen de gewenste lijnen te laten volgen.
 • Is enorm betrokken bij het verwerven van inkomsten uit de verkoop van radio- en tv-reclames.

Dhr. Johan Veerman

 • Het vakmanschap als producer en regisseur van programma's voor de landelijke tv-omroepen gebruikt de heer Veerman ook bij RTV LOVE. Beroepsmatig behoort hij tot de top van Nederland. Dezelfde kwaliteit levert hij voor zijn RTV LOVE-producties. Hij is het lichtend voorbeeld voor alle LOVE-medewerkers. Daarnaast is hij een stimulator en organisator met een tomeloze energie.
 • Zonder hem zou RTV LOVE de huidige status beslist niet hebben verworven. De heer Veerman is al ruim 30 jaar actief bij de LOVE en een van de voornaamste drijvende krachten. Al vanaf het prille begin als jonge tiener is hij actief in vele rollen zoals programmamaker radio, video editor, schakeltechnicus, producent en regisseur.
 • Zijn belangrijkste taken zijn het bedenken van programma's en begeleiden van de vele vrijwilligers binnen de omroep. Hij weet de mensen om zich heen te motiveren om prestaties te leveren die zich kunnen meten met de grote landelijke omroepen. Hij heeft veel radio- en tv-programma's gemaakt en veel vrijwilligers opgeleid tot cameraman/vrouw en video editor.
 • Zijn professionele carrière staat ook nog steeds in dienst van de lokale omroep en daardoor voor de gemeenschap. De opgedane vakkennis en ervaring wordt gedeeld met een ieder die daarin geïnteresseerd is, ook als opbouwende kritiek met het doel de kwaliteit van de berichtgeving en de vrijwilligers naar het hoogst haalbare niveau te brengen.